Priz.no

Tjenesten Priz.no er erstattet av den nye tjenesten «Kampanjeanalyser». Denne tjenesten er en betalingstjeneste for produsenter og kjeder, og er lansert i samarbeid med Prognosesenteret.

 

Ta gjerne kontakt med oss i Prognosesenteret dersom du har spørsmål eller vil starte et abonnement. Kontaktperson i Prognosesenteret for Kampanjeanalyser er Hårek Jørgensen (mob. 922 85 118).